Pir Zöhre Ana

Yaşayan Tek Ehlibeyt Evliyası

Pir Zöhre Ana

“Alisiz yol yürünmez”

“Bizi öldü bilen bir anda diriliriz, bir anda eririz. Her meydanda gezen biziz…İsterse sultanım, Allah deyip gezdiririz. Gezenler, erenler ölmez; batındaki zahiriz. Her dervişin piri var. Şah Üseyin’den söyleriz…” Zöhre Ana (Cemden Gelen Nefesler)

Allah, her karanlık dönemde insanlığa ışık olacak, yol gösterecek evliyalar göndermiştir. Haktan gelen bu evliyalar, nefesleri ve haktan aldığı gerçekleri insanlığa aktararak toplumları birleştirici rolleri ile insanlığa rehber olmuşlardır.

Rehber odur ki;

Güneştir, tüm aydınlıklar ondan gelir,

Ve gölgeler ancak yüzünü güneşe çevirirsen yok olur…

Rehber odur ki;

Ateştir, tüm kıvılcımlar ondan gelir;

Ve ancak Hakka pervane olursan tutuşturur gönülleri.

Rehber odur ki;

Uçsuz bucaksız bir ummandır, ilmin deryasından gelir,

Ve ancak bir damla alırsan temizler nefisleri.

İşte içinde bulunduğumuz bu karanlık dönemde de topluma rehber olarak gelen Zöhre Ana, 10 Kasım 1982 yılında kavuştuğu Hakkın ışığıyla karanlıkları aydınlatmakta ve yalnızca inanç anlamında değil sosyal ve toplumsal yönüyle de insanlığa doğru yolu göstermektedir.

İnançsızlığın inanç haline dönüştürüldüğü,

Yolumuzun asıl sahipleri olan Hz. Ali ve Hz. Muhammed’in Alevilikten çıkarılmaya çalışıldığı,

Cem, semah gibi kutsal ibadetlerimizin oyun olarak görüldüğü,

Yası matemlerin unutulduğu,

Sıradan bir insanın bile cenaze yemeği kapı kapı dağıtılmazken, yolumuz için başını vermiş Hz. Üseyin’in can yemeği olan “Aşure Çorbası”nın bir takım siyasi menfaatler uğruna sokak sokak dağıtıldığı,

 Asıl görevleri Muhammed Ali yolunun inanç ve ibadetlerini yaşatmak ve güzelliklerini nesilden nesile aktarmak olması gereken bazı Alevi yapılanmalarının, insanları gerçek yoldan uzaklaştırarak Ali’siz ve Muhammed’siz bir yol yaratma çabası içinde olduğu,

Muhammed Ali yolunun gerçeklerini batından alıp zahire aktaran ve yaşadıkları dönemde inanmayan insanlar tarafından türlü türlü eziyetlere maruz bırakılan evliyaların türbelerinin siyasi rant merkezleri haline geldiği,

İnsanların birbirinden uzaklaştığı, ahlaki çöküntünün yaşandığı, kin ve nefretin arttığı,

Günümüz toplumunda;

Zöhre Ana, 1982 yılından bu yana, Muhammed Ali yolunun unutulmuş, unutturulmuş gerçeklerini insanlara aktarıp yola ışık tutmakta, Ehlibeyt cemlerini yürütüp inanç ve ibadetlerimizi anlatmakta, insana “insan” olarak yaklaşıp herhangi bir ayrım yapmadan ihtiyacı olanlara maddi ve manevi anlamda yardım elini uzatmakta, sanatsal etkinliklere destek vermekte ve her daim muhtacın, inananın yanında olmaktadır.

www.zohreana.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.