Alevi Deyişleri ve Alevi Türküleri

Alevi Deyişleri ve Alevi Türküleri

Aleviler, dinsel bir topluluktur ve bu toplumun kendine has bir müziği vardır. Bu müzik; alevi türküleri,alevi semahları ve alevi deyişleri olarak ifade edilir ve inanç felsefesinin insan ruhuna ve düşüncesine daha kolay hitap etmesini sağlar.

Dinsel müzikler daha çok dinsel törenler, toplantılar sırasında seslendirilir. Genel anlamda dinsel ilâhiler, müzikler gündelik yaşamda yokturlar. Bu durum Aleviler ve Alevi müziği için geçerli değildir. Bu dünyada eşine ender rastlanan bir durumdur. Alevi türküleri,semahları ve deyişleri salt Alevilerin ibadet törenlerinde değil, yaşamın bütününde yer alır. Yine Alevi müziği salt Alevilere hitap etmez. Toplumun bütün kesimlerine hitap eder. Bu Alevi müziğini gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası yapar.

Alevilerde vazgeçilmez olan saz, söz, semah, Alevilerin belleklerini yitirmelerini engeller, onları moral olarak motive eder, duygularını fetheder, bilinç verir, toplumu birbirine kenetlenmesini sağlar. Alevi önderleri bu gerçeği görmüşler ve önderliklerinin yanı sıra aynı zamanda sanatsal anlamda üretimleri ile Aleviliğin evrenselleşmesini sağlamışlardır. Örneğin Şah İsmail. Şah İsmail’in Hatayi mahlâsı ile yazdığı şiirler, türküler günümüzde dahi popülerdir.

Alevi müziği salt dinsel bir müzik olmayıp yaşamın içinde, gündelik sorunlardan tutalım insanın duygularına kadar hitap edebilen ve böylece insanı moral olarak yücelten, onu felsefi olarak geliştiren, toplumsal olarak örgütleyen bir işleve sahiptir. Bu tarih boyunca böyleydi. Günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Alevi Türkülerini dinlemek için bizi takip edebilirsiniz.

 

2 Comments

  1. mehmet ali  /  29 Eylül 2013, 23:26 Reply

    Alevi türküleri ve Alevi deyişleri dinlemeye bayılırım. Her gün türkü dinleyerek iş yaparım. İnsanı dinlendiren ruhunu temizleyen bir özelliği var sanki.

  2. ahmet gümüş  /  12 Kasım 2013, 21:29 Reply

    Alevi türküleri hayatıma renk ve ahenk katıyor. Dediğiniz gibi alevi türküleri sadece Alevilere ait olmaktan çıktı bütün bir Türk kültürüne, insanının sahiplendiği, benimsediği bir müzik haline geldi.
    http://www.zohreanaforum.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.